HEDY studiebegeleiding is opgericht om kinderen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs te begeleiden naar het voortgezet onderwijs.

Mijn naam staat voor:
H: Huiswerkbegeleiding, de praktijk
E: Eigen weg, studievaardigheidstraining
D: Deelgenoot, coaching
Y: Yi, intentie om goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs te gaan

Mijn studiebegeleiding doorloopt deze 4 stappen.

Elk kind heeft zijn eigen talenten. In de laatste twee jaren van de basisschool maken kinderen een sprong in hun ontwikkeling. Op de school wordt de basis gelegd voor het vervolgonderwijs.

De juiste begeleiding is voor mij essentieel. Door persoonlijke aandacht te geven wil ik kinderen studievaardigheden bij brengen en hen begeleiden in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Het kind wordt gemotiveerd om goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs te gaan. Dit geeft hen de mogelijkheid hun eigen weg in het leven te kiezen.

Ik zet daarom graag mijn kennis , kunde en ervaring in om uw kind te begeleiden.

Hedy